پنج‌شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1383
ادیب
نوشته شده توسط سولماز در ساعت 09:09 ب.ظ


   بی خودی می گفت در  پیش خدای

                                                               کای خدا آخر دری در من گشا

  رابعه آنجا مگر بنشسته بود
 
                                                           گفت ای عاقل کی آن در بسته بود

دوستدار شما 
                  
                         سولماز

Happy valentine day
 

to


every body