یکشنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1384
فرصتم دهید
نوشته شده توسط سولماز در ساعت 11:12 ق.ظ


ای تمام زخمهای کهنه زخمهای خسته ام ای تمام لحظه های لخته بسته ام

ای تمام عقده های تمام اضطرابها فرصتم دهید تا دوباره بی نقاب زندگی کنم

در حضور آفتاب زندگی کنم ای تمام گیر و دارها حصارها ای تمام انتظارها غبارها

تمام بارها فرصتم دهید تا دوباره با عزیز خود آشتی کنم تا دوباره خلوتی فراهم آورم

ای تمام دروغها فریبها ای عجیبها غریبها تمام مرگها فرصتم دهید تا دوباره آنکه داشتم

به پای عشقم بریزم فرصتم دهید تا خودم شوم


                                                     تا خودم شوم

                                                                          تا وجود و ورح خودم شوم